Peki, neden festival?

Öğretmenle duygudaşlık kurmak gibi bir inadımız var. Bu inadı, değişik mekanlarda

düzenleyeceğimiz, birbirinden farklı ve yaratıcı etkinliklerle geniş kapsamlı bir öğretmen

festivaline dönüştürerek gerçekleştirmek istiyoruz.

Konferansın etkisinin artırılması ve Türkiye’nin herhangi bir ilinde de düzenlenebilecek şekilde

yaygınlaştırılması için toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getiren daha çok paylaşım ve

dayanışma alanlarına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Düzenlenecek bir

öğretmen festivaliyle eğitim alanındaki tüm paydaşların birbirleriyle ilişkilenmelerini ve politika

düzeyinde eğitimin sorunlarını tartışırken pek de alışık olmadığımız coşku ve dayanışma

duygularını harekete geçirebilmeyi ümit ediyoruz.

Bu anlamda her türden eğitici ve öğretici etkinliğin bir arada olduğu, tüm paydaşların tereddüt

etmeden katılıp izleyebildiği, yaratıcılığı ve üreticiliği besleyen festivallerin önemli olduğunu

düşünüyoruz.