Festival Hakkında

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) olarak, bu sene bir hayalimiz var. Son 13 yıldır benzer formatta ilerleyen

eğitimde iyi örnekler konferans ruhunu ve içeriğini daha geniş zamana yayabileceğimiz, farklı

etkinliklerle konferansı yeni mekanlara taşıyabileceğimiz bu alanı öğretmenlerin birbirleriyle

karşılaşma anı olarak tasarlıyoruz. Öğretmenleri, sahip oldukları mesleklerinin ötesinde birey

olarak tanımlıyor ve konferansın yanında sizlere yeni bir tarif sunuyoruz; bu tarifin adı ise

“Öğretmen İçin Festival”.

Bireysel anlatıların konu edindiği karşılaşma anları, zamanın yani hareketin, karşılıklı etkileşimin

başladığı bir noktadır. Karşılıklı sohbetin edildiği, deneyimin paylaşıldığı, birlikte iş yapıldığı, yüz

yüze duran en az iki bireyin birbirlerinden bir şeyler öğrenmeye başladığı anlardır. En nihayetinde

karşılaşma, kişilerin birbirlerine kim olduklarını anlattıkları hikayelerdir. Biz de birey olarak ele

aldığımız öğretmenlerin kendi hikayelerini birbirlerine anlatabilecekleri, birbirlerinden

etkilenebilecekleri, karşılıklı öğrenme sürecinde bulunabilecekleri koca bir yılın sadece birkaç

gününü öğretmenlere ve onların hikayelerine ayırmak istiyoruz. Öğretmenlerin hikayelerini

dinlemek, hikayelerini birbirleriyle paylaşmalarına olanak sağlamak istiyoruz.